Menstruační cyklus

Menstruační cyklus je řízen hormonálně (více se můžete dozvědět v článku Hormonální tanec v menstruačním cyklu). Hormony jsou produkovány v několika žlázách s vnitřní sekrecí (hypotalamus, hypofýza a vaječníky), které jsou ovlivňovány vnějším prostředím a dalšími faktory.

 

První menstruace čili menarché
První menstruace, tzv. menarché se u dívek zpravidla objevuje mezi jejich 12. a 16. rokem. Její nástup může být zpožděn nedostatečnou výživou (a v důsledku toho příliš nízká váha či nedostatek železa v krvi až anémie), nadměrnou tělesnou námahou, stresem, ale i životem ve vyšších nadmořských výškách (důvodem je pravděpodobně nižší množství kyslíku). První menstruaci v pozdějším věku také často dostávají dívky, které se narodily jako dvojčata či vícečata. Naopak dřívější menarche byla pozorována u obézních dívek.

Běžný menstruační cyklus
Menstruace obecně souvisí s tělesnou váhou a procentem tělesného tuku. Výrazný úbytek váhy může způsobit nepravidelnost cyklů či jejich úplné vynechání až do doby úpravy hmotnosti. Obecně platí, že ženy žijící blíže k rovníku mají silnější menstruační krvácení než ženy žijící u polárních kruhů (uvádí se, že např. Eskymačky v zimním období nemenstruují vůbec).

Menopauza čili klimakterium
Nástup menopauzy urychlují celkově horší životní podmínky, kouření a brzký nástup menarché. Naproti tomu opoždění menopauzy může způsobit pozdější nástup puberty a těhotenství ve vyšším věku.