Menstruační kalhotky
Sleva 15 % na Modibodi

WUKA získala certifikaci B Corporation®

Uveřejněno: 05.05.2023
Kategorie: Aktuálně

WUKA je nyní oficiálně B Corp! Je to značka s certifikací B Corporation® a všichni ve společnosti se radují, protože je to odměna, která přišla po náročné práci a dlouhém úsilí. Co to všechno znamená? Čtěte dál a dozvíte se to.

Co je značka B Corp®?

Certified B Corporations, nebo zkráceně B Corps, jsou společnosti ověřené celosvětovou neziskovou organizací B Lab. B Lab vidí podnikání jako cestu společného dobra, jejím cílem je budování inkluzivní a udržitelné ekonomiky, ve které netrpí životní prostředí, zvířata ani práva zaměstnanců či zákazníků.

Písmenko B je z anglického slova "beneficial", tedy přínosný - a o to právě jde, o přínos pro společnost a životní prostředí a také o odpovědnost. Při certifikačním procesu se kromě dopadů na životní prostředí prověřuje také styl řízení v dané firmě a práva zaměstnanců. Nejde tedy o certifikaci jednotlivých výrobků, ale celé firmy a hodnot, kterými se řídí. Firmy, které certifikát B Lab mají, se snaží využít své zisky tak, aby z toho měla prospěch planeta a celá společnost. Mezinárodními značkami s certifikací B Corp jsou například výrobce outdoorového oblečení Patagonia, výrobce prémiové zmrzliny Ben & Jerry's - a nově také britská značka menstruačních kalhotek a plavek WUKA :-)

Celý proces trval ve společnosti WUKA dva roky. Každá jednotlivá část jejich podnikání byla prošetřena a posouzena v pěti klíčových oblastech dopadu:

Správa: Jak řídí společnost své podnikání; každodenní postupy, procesy a etický kodex.

Pracovníci: Jak společnost podporuje své pracovníky – kariérním rozvojem, zdravím, wellness a bezpečností.

Komunita: Jak společnost zachází s širší komunitou, od řízení dodavatelského řetězce přes občanskou angažovanost a dárcovství až po rozmanitost a rovnoprávnost. WUKA se snaží být tu pro každého a pro každé tělo.

Životní prostředí: Jak řeší společnost dopad na životní prostředí se zaměřením na recyklaci, spotřebu vody, odpady a energie. WUKA je plně transparentní, pokud jde o materiály, které používají, a procesy, které používají k výrobě kalhotek a plavek. Navíc pomáhá lidem žít více udržitelným způsobem!

Zákazníci: Jak se společnost chová ke svým zákazníkům, postupy, které mají pro stížnosti, zpětnou vazbu a sledování spokojenosti.

Společnost s certifikací B Corp® je společnost, která prokázala, že splňuje vysoké standardy stanovené pro každou z výše uvedených oblastí. A ano, získat takovou certifikaci je opravdu dlouhý proces!

"Co pro nás ve WUKA znamená být B Corp®?"

Vyjádření generální ředitelky Ruby Raut k tomu, že se WUKA stává B Corp™:

"Tato certifikace je více než logo - je to uznání role, kterou WUKA hraje ve vedení celosvětového hnutí za inkluzivní, spravedlivou a udržitelnou ekonomiku. Jsme hrdí na to, že jsme získali působivé skóre 111,5 bodu, které je v rámci B Corp™ podmínek zatraceně vysoké (minimum pro úspěšné absolvování je 80)!

Naše nezávislá společnost, která boří tabu, vždy stavěla lidi a planetu na první místo. Uznání tímto globálním hnutím je pro nás velkou výhrou.“

Být společností s certifikací B Corp® znamená, že je WUKA nyní součástí globálního hnutí a spojuje své síly s firmami jako Ben & Jerry's, Patagonia, TOMS a The Body Shop. Takového hnutí, které je zaměřené na vydláždění cesty pro podobně smýšlející podniky a jehož cílem je vytvořit spravedlivější, inkluzivnější a udržitelnější komunitu. Patříme ke společnostem, které staví lidi a planetu nad zisky a jejichž hodnoty a postupy odpovídají etickým výhodám jejich produktů.

Vyberte si z nabídky WUKA!

Co bude dál se společností WUKA?

Dřina zdaleka nekončí. Hodnoticí kritéria B Corp budou přehodnocována každé tři roky a také lidé z WUKA mají velmi vysoká očekávání, co se společnosti týká.

"Stále je toho tolik, čeho chceme dosáhnout, a jsme na cestě změnit způsob, jakým svět nahlíží na úspěch. Úspěch spočívá ve změnách, které můžeme provést – vůči našim zaměstnancům, našim zákazníkům a komunitám a našemu životnímu prostředí. Věříme, že by vás v životě nemělo nic brzdit. A už vůbec ne menstruace."

Sdílejte tento článek

Přidat komentář